Projects

De Witte Moor stelt een aantal ruimtes ter beschikking voor projecten. Binnen het kader van het platform kan dit de vorm aannemen van een tentoonstelling, een lezing, een workshop(-reeks), …

We staan open voor alle ideeën, tezelfdertijd onderzoeken we het maatschappelijk en artistiek engagement van elk project. Op deze manier toetsen we het voorstel aan de algemene opzet van de Witte Moor.

Als je een project wil voorstellen, neem dan contact op met de Witte Moor (wittemoor at gmail.com).

.

Advertisements